Phát triển đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục. Trong tư tưởng của Người, chúng ta luôn tìm thấy những trăn trở, những yêu cầu, những lời dặn dò và kỳ vọng đối với việc xây dựng đội ngũ những người thầy trong xã hội.

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(LLCT) - Ngày 06-7-2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều điểm mới so với các quy định trước đó. Bài viết làm rõ những điểm mới trong Quy định 69, góp phần nhận thức và thực hiện đúng quy định.

Thiết chế văn hóa tư nhân và vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Thiết chế văn hóa tư nhân và vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

(LLCT) - Thiết chế văn hóa (TCVH) tư nhân là loại thiết chế văn hóa được đầu tư bằng nguồn vốn của tư nhân theo chủ trương xã hội hóa văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa tư nhân bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề cần được bổ sung, từ thể chế cho đến việc giám sát về tính tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote