Hệ giá trị quốc gia cần được thể hiện bằng suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Hệ giá trị quốc gia cần được thể hiện bằng suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Ngày 29-11-2022, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" đã được tổ chức nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các hệ giá trị quốc gia Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII

Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 20 và 21-12-2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 24. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote