Ban Tổ chức Trung ương ra mắt Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Viện Khoa học tổ chức, cán bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương; có chức năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lý luận, làm cơ sở cho Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ;…

Chiều 20/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Viện Khoa học tổ chức, cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đã công bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.

Theo đó, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương; có chức năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lý luận, làm cơ sở cho Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và cung cấp thông tin về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Vien-KHTCCB
 

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức, cán bộ gồm viện trưởng và không quá 3 phó viện trưởng.

Viện gồm các đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng; Phòng Nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy, biên chế; Phòng Nghiên cứu khoa học về cán bộ, đảng viên và Văn phòng Viện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Viện Khoa học tổ chức đã được thành lập từ năm 1998, là trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu các đề án và một số đề tài khoa học của Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi giải thể (2009), hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, thẩm định các đề án, đề tài của Ban gặp không ít khó khăn. Được sự đồng ý của Ban Bí thư, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ chính thức được thành lập lại. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cán bộ của Viện từng bước khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./. 

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote