Hệ giá trị quốc gia cần được thể hiện bằng suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Hệ giá trị quốc gia cần được thể hiện bằng suy nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Ngày 29-11-2022, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" đã được tổ chức nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các hệ giá trị quốc gia Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII

Nguồn lây và triệu chứng khi nhiễm vi khuẩn Salmonella

Nguồn lây và triệu chứng khi nhiễm vi khuẩn Salmonella

(ĐCSVN) - Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang vừa qua đã khiến trên 660 học sinh trong tổng số 880 học sinh của trường mắc phải. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng và thắc mắc về nguồn lây nhiễm vi khuẩn Salmonella và các triệu chứng khi nhiễm bệnh.

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân với việc bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân với việc bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân

Giám sát của Hội đồng nhân dân là giám sát của cơ quan đại diện của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra và được Nhân dân ủy quyền. Do đó, giám sát của Hội đồng nhân dân có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường bản chất giai cấp công nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng… là những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote